Čo sú to kľúčové slová?

Vo svete internetu sa kľúčovým slovom (keyword) definuje slovo alebo slovné spojenie, ktoré je použité vo vyhľadávači (napr. Google, Yahoo) ako zjednodušujúci výraz na vyhľadanie komplexného riešenia.

Ako vzniká kľúčové slovo?

Príkladom je pán Jozef, ktorý zistil, že má v byte vlhkú stenu. Pán Jozef si sadol za počítač, kde si spustil svoj preferovaný vyhľadávač. Ruky už má na klávesnici, ale nič nepíše. Práve rozmýšľa, ako najjednoduchšie vystihnúť to, čo potrebuje. Aký zjednodušený výraz, čiže kľúčové slovo, napíše do vyhľadávača, aby sa mu zobrazilo presne to, čo hľadá.

Ako rozmýšľa, kladie si otázky:

1. Idem si tento problém vyriešiť svojpomocne?

Ak sa rozhodne riešiť problém svojpomocne, tak by asi prvým kľúčovým slovom, ktoré zadá do vyhľadávača bolo: "ako zistiť príčinu vlhkosti".

Po zadaní kľúčového slova a následnom preštudovaní vyhľadaných výsledkov by sa Jozef dozvedel, že musí odsledovať, čí sa vlhkosť na stene ťahá zo spodnej strany, či sa ťahá z vrchu alebo je iba na jednom mieste.

Dozvedel by sa tiež, že vlhkosť, ktorá sa ťahá zo spodu, bude pravdepodobne vlhkosť vzlínavá, spôsobená poškodenou izoláciu základu. Vlhkosť, ktorá sa ťahá z vrchu, bude pravdepodobne spôsobená poškodenou izoláciou strechy. A posledná možnosť naznačuje, že ide o poškodené potrubie v stene.

2. Idem si tento problém vyriešiť cez externú firmu?

Externá fima zabezpečí síce celú realizáciu, ale niektoré firmy sa špecializujú iba na určité izolácie proti vode, preto je potrebné aby Jozef poznal príčinu vlhkosti alebo sa zameral na firmy, ktoré poskytujú komplxné služby.

Ak už Jozef pozná príčinu vlhkosti steny a chce si vybrať firmu z jeho regiónu, ktorá sa špecializuje na tento druh problému, tak zadanie pre vyhľadávač by bolo: "izolácia základu žilina"

Ponuka vo vyhľadávačoch

Kľúčové slová sú rozhodujúcim faktorom pri zobrazení ponuky webstránok vo vyhľadávači. Po zadaní kľúčového slova do vyhľadávača, nám vyhľadávač zobrazí výslek vyhľadávania, čiže zoznam webstránok, ktoré obsahom zodpovedajú významu kľúčového slova. Pozícia každej webstránky v zozname výsledku vyhľadávania je daná hodnotením vyhľadávača, čiže čím je číslo pozície menšie, tým je webstránka na dané kľúčové slovo lepšie hodnotená.

Je len prirodzené, že každá webstránka sa snaží vo svojej oblasti záujmu dosiahnuť ten najlepší výsledok. V optimálnom prípade ide o prvé miesto vo výsledku vyhľadávania po zadaní kľúčových slov, ktoré sú pre dané odvetvie dôležité. Prvá pozícia je však len jedna, a tak dobrým výsledkom je aj pozícia v prvej desiatke výsledkov. Prvá desiatka znamená, že sa vaša webstránka objaví hneď na prvej strane výsledkov vyhľadávania napríklad vo vyhľadávači Google alebo Yahoo.

Prečo je tá pozícia taká dôležitá? Pretože keď máte webstránku, tak chcete, aby ju navštevovalo veľa ľudí, čiže potencionálni zákazníci. Keď však vaša webstránka bude napríklad vo vyhľadávači Google po zadaní pre vás dôležitých kľúčových slov zle hodnotená, to znamená napríklad na 67 mieste, tak návštevnosť z tohto vyhľadávača bude pre vás za jeden mesiac presne 0.

Analýza vyhľadávania vo vyhľadávačoch hovorí jasne. Človek, ktorý niečo vo vyhľadávači hľadá, klikne v drvivej väčšine na odkaz (webstránku) z prvej strany, ktorú mu po zadaní kľúčového slova vyhľadávač ponúkne. Vo všeobecnosti teda platí, že väčšiu návštevnosť vám zabezpečí menšie číslo pozície vašej webstránky.

Ako využiť kľúčové slovo?

V minulosti prikladali vyhľadávače kľúčovým slovám veľký význam. Tie sa vkladali do časti webstránky (meta tagy), ktorá bola čitateľná iba pre vyhľadávače a určovala tému (obsah) webstránky. Technológia však pokročila a aj vyhľadávače sú "múdrejšie". Nespoliehajú sa na to, aké kľúčové slová autor webstránky použije v "meta tagoch", vyhľadávač už analyzuje celý obsah.

Pre majiteľa webstránky to v súčasnosti znamená, že sa musí snažiť o čo najhodnotnejší obsah, ktorý v rozumnej miere zahŕňa potrebné kľúčové slová.

Každé kľúčové slovo má na internete určitú konkurenciu a dopyt. Je veľmi dôležité vedieť aká veľká je vaša konkurencia na dané kľúčové slovo a aký je na neho vo vyhľadávači dopyt. Takto predídete situácii, že sa budete snažiť o dobrú pozíciu kľúčového slova, ktoré má na internete vysokú konkurenciu, ale nízky dopyt. Takto by ste vydali veľa energie na kľúčové slovo, ktoré vám v konečnom dôsledku neprinesie primerané množstvo potencionálnych zákazníkov z vašej webstránky.

Určite už tušíte, ako sa teda kľúčové slová v súčastnoti využívajú. Ich analýzou sa môžte dostať k zoznamu kľúčových slov vášho záujmu, ktoré majú dostatočný objem dopytov/vyhľadávania a zároveň pomerne nízku konkurenciu. Takýto zoznam by mal určite obsahovať nemalé množstvo slov a fráz, ktoré do tej doby neboli predmetom zámeru na optimalizáciu vašej webstránky.